Złota separator
Separator złota

Urządzenie oddzielające drobiny złota od mieszaniny ziarenek innych metali i materiałów niemetalicznych. Napięcie pracy 50 000 VDC.