Parametry techniczne

 • Moc promieniowania od 6 do 30kW – do ustalenia,
 • 6 (lub więcej) niezależnych stref promieniowania,
 • system chłodzenia i wentylacji promienników,
 • system likwidujący zakłócenia komutacyjne oraz niedopuszczający do gwałtownego skoku poboru mocy w momencie włączenia promienników,
 • pełna moc płynnie osiągana w ciągu pierwszej sekundy od włączenia,
 • płynna regulacja poziomu mocy,
 • 2 funkcje (2 niezależnie uruchamiane przekaźniki czasowe):
  1. podsuszanie międzyoperacyjne umożliwiające druk plastizolami “mokre na mokre”,
  2. końcowe suszenie nadruków plastizolowych,
 • regulowana wysokość stacji,
 • stacja włączana jest włącznikiem optycznym – pierwsza funkcja i włącznikiem nożnym (pedałem) – druga funkcja.
 • Elektroniczny filtr tłumiący zakłócenia radioelektryczne.
 • SOFT START – eliminuje skoki prądu przy pierwszym włączeniu zimnych promienników.
 • Funkcja suszenia końcowego – klawisz nożny.
 • Amortyzator zabezpieczający przed wstrząsem w razie niekontrolowanego obniżania flash’a.

Pozostałe informacje:

 • Gwarancja 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • znak CE i deklaracja zgodności WE,
 • instrukcja obsługi BHP,
 • termin wykonania do uzgodnienia, umowa.